• If you can’t read Dutch

    You can change the forum’s language to English by clicking here. Change the setting for Taal to English, then click the button Opslaan at the bottom of the page.

    This will not change the language of most of the messages, of course, but should make the forum itself easier to navigate.

Werkzaamheden website en email Twenot

Bas Slaats

TWENOT-bestuurslid
Lid van de TWENOT
Interesses
Halftracks en alles wat zich rondom Tilburg heeft afgespeeld.
Beste leden,

zoals sommige van jullie mogelijk al is opgevallen, is de website van de Twenot toe aan een revisie, daar veel info gedateerd is. Daar wordt de komende weken aan gewerkt achter de schermen en dit kan in sommige gevallen overlast geven.

Een belangrijkste wijziging zal zijn, dat de privé email adressen niet meer zichtbaar zullen zijn. Hiertoe worden een stel specifieke extra mailadressen aangemaakt om de communicatie te vereenvoudigen.

Vooralsnog staan de volgende mail adressen op de planning. (03/02/23 Let op, deze zijn nog niet actief! )
voorzitter@Twenot.nl [alle mail naar de voorzitter, nu dus Marcel
secretaris@Twenot.nl [alle mail naar de secretaris, nu dus Eric]
penningmeester@Twenot.nl & info@twenot.nl [alle info betreffende lidmaatschap en financiën, welke nu bij Gert terecht komt]
evenementen@Twenot.nl [ alle info tav beurzen en evenementen, deze worden nu doorgestuurd naar mij en Rob]
redactie@Twenot.nl [ alles tav de Tank, deze wordt doorgezet naar Kees]

Het algemene Twenot@twenot.nl blijft in de lucht, maar wordt niet meer ondersteund, deze worden doorgezet naar de voorzitter.

Hopelijk helpt dit om de communicatie te vereenvoudigen, zodat de info terecht komt, waar deze het beste tot zijn recht komt.

met vriendelijke groet, Bas
 
Bovenaan